Birdie Adventure

Aino

Aoba

Azuki

Grape

Carna

Carnet

Carrokko

Cerulie

Cheko

Cherry

Colona

Dango

Duuri

Emeli

Gyokuro

Hallon

Harukko

Hattokko

Hatsuki

Henri

Himeko

Kaakichi

Kaako

Kaasuke

Kasuga

Kimi

Kodama

Kokko

Korato

Korne

Kumomi

Lemon

Mame-kko

Mayu (Coccon)

Miina

Mio

Mir

Mizu-chan

Mizumi-chan

Mizune

Moegi

Momo (Peach)

Nelly

Nervi

Okame Inko

Omena

Parli

Pipipi

Pico

Pinko

Pita

Ribon

Roy

Shibafu-kun

Shimakko (Stripe)

Solider

Sora-kko (Sky)

Sui-kun

Taisho

Tamago

Tenshi

Torako

Troy

Viridi

Watabo

Yorukko

Yukata

Yuzukko